The Fix S01E10

The Fix S01E10

درام

خلاصه داستان

یک دادستان که در یک پرونده جنایی شکست خورده است و نتوانسته است قاتل را محکوم کند به اورگون برمی گردد. اما زمانی که دوباره جنایتی مشابه اتفاق می افتد تصمیم می گردد برگردد و این بار به شیوه خودش عدالت را برقرار کند

Likes(0)Dislikes(0)

bist

 

tarjome

0 comments

  • Hello, guest

Tags: , , , , , , , , ,

pasargad